ریشه های نقد هنری

ریشه های پیدایش روش تجزیه و تحلیل

موسس تفکر مدرن و دوره مدرنیته رنه دکارت است . ( 1596 – 1650 م. ) زیرا او بود که برای نخستین بار حقیقی بودن را به معنای یقینی بودن گرفت و اعلام نمود موجودات وقتی حقیقی هستند که انسان به وجود آنها یقین پیدا نماید .این نظریه “کوجیتو” یا ” کوگیتو ” ” cogito ” نامیده می شود . این نظریه دارای چهار قاعده است .

هیچ چیز بدیهی نیست مگر اعتبار یقینی آن حاصل شود .distinct-clear

هر امری را مشاهده می کنم ، آنرا تجزیه به امر بسیط و ساده کنم analyses

وقتی به سادگی رسیدم آنها را ترکیب نمایم . Synthesis

در این ترکیب طفره صورت نگیرد و پله ها را یکی یکی طی کنم step by step

دکارت با این قانون ابتدا در خود شک می کند و بعد به این یقین می رسد که در اندیشیدن خود نمیتواند شک کند و پس از آن اعتبار سایر موجودات را به اعتبار وجود خود می سنجد . مهم ترین اصل نگرش معانی جدیدی برای هنر و زیبایی بروز می کند .بعد از آن زیبایی اثر سوبژکتیو تلقی شد و قائم به احساسات و حالات نفسانی هنرمند و مخاطب اثر هنری گردید و زیبایی شناسی به عنوان علمی مستقل ظهور کرد و تجزیه و تحلیل به عنوان یکی از ابزار ها و روش های این علم جدید مورد استفاده قرار گرفت .

 

تاثیر تفکر دکارت در ظهور نظریات جدید درباره هنر

دکارت موسس تفکر مدرن و دوره مدرنیته است

وی نظریه خاصی درباره زیبایی شناسی و هنر داشت دلی نگرش وی بر نقد هنری تاثیر نهاد .

مهمترین اصل نگرش دکارتی ، خود بنیادی نام دارد .

نگاه امروز به هنر بر اساس رابطه محصولی با هنر است ، مانند لمس فیل در تاریکی

مفاهیم و تعاریف جدید درباره هنر و هنرمند پس از تفکر مدرن زاییده می شود ، مانند : خلاقیت ، نبوغ ، نوآوری ، طبع و سلیقه .

داوینچی تلویحاً هنرمند را خلاق دانست .

هنر در دوره باستان هیچگاه مولود خلاقیت ذهنی انسان ها به شمار نمی آمد ، بلکه موهبتی بود که به طریق مراقبه و تربیت نفس حاصل می گردید و هنرمند را قادر به انعکاس آنچه نادیدنی است می ساخت.

نبوغ : لازمه خلاقیت محسوب گردید . نبوغ قریحه ای است که به هنر شالوده می بخشد .

سلیقه و طبع معیار سنجش زیبایی است

نوآوری لازمه خلاقیت است . ابتکار دادن اصالت به خود هنرمند است و تاسیس قواعدی که با ظهور هر هنرمند باید نو شود .

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.