رابرت راشنبرگ

پاپ آرت به دو قسمت پاپ آرت انگلیسی و پاپ آرت آمریکایی تقسیم می شود. شروع پاپ آرت در آمریکا ریشه در نئوداد دارد. آثار رابرت راشنبرگ شروع نئودادا است.

رابرت راشنبرگ:Robert Rauschenberg

1- جستجوگرتر، بیرونی تر،واقع گرا تر و روایتی تر از جاسپرجونز است اما به هم گرایش دارند.

2- اثر رختخواب، تلفیق شی و اکسپرسیونیسم انتزاعی

3- نقاشی های ترکیبی است. کمباین پینتینگ. بیرون زدگی

4- ترکیب کلاژ ( مدرنیستی ) و سیلک اسکرین (  پست مدرنیستی )

2- اثر رختخواب، تلفیق شی و اکسپرسیونیسم انتزاعی

راشنبرگ روی تخت خواب رنگ می پاشد.

خلق اثر به جای بوم روی شی(تخت خواب) است.

رنگ پاشیدن: تاثیر اکسپرسیونیسم انتزاعی است اما تفاوت در این است که در اکسپرسیونیسم انتزاعی کنش بصری ناب گرایانه بود و ضربه قلموها بیان انرژی جهان شمول بود. اما در آثار راشنبرگ چون رنگ ها روی تخت خواب است ، اروتیک است. یک  نوع تمسخر اکشن پینتینگ است.

rauschenberg-bed-173x395

نئودادا وام دار اکسپرسیونیسم انتزاعی است.

index

برشی از اثر بالا

3- نقاشی های ترکیبی است. کمباین پینتینگ. بیرون زدگی

مهمترین آثار راشنبرگ نقاشی های ترکیبی است. کمباین پینتینگ.

راشنبرگ با چسباندن اشیاء روی بوم مثل بالشت و پرنده های تاکسی درمی شده تلاش برای گذر از چهار چوب بوم دارد. اگر اشیاء را برداری می شود تقریبا شبیه اکسپرسیونیسیم انتزاعی. اما ترکیب اشیاء کمک کرد به گذر از ابعاد بوم که به لیت نزدیک شود و بعدها به هنر معاصر.

a67d6fe66557109f45aa5a86ff64d8ce8ca23348

4- ترکیب کلاژ ( مدرنیستی ) و سیلک اسکرین (  پست مدرنیستی )

منوپرینت هایش بسیار مهم است. تکنیک خلاقی است بین همیلتون و جکسن پولاک. کلاژی از مجلات را با رنگ و حلال ها اجرا می کرد و جزیی از بافت بوم می  کرد. که در نهایت به سیلک اسکرین رسید که در آثار وارهول به کار می رود.

index

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.