دور باطل

  با ورود هنر مدرن هنرمندان تجسمی در یک دور باطل قرار گرفته اند؛ اگر هنرمندی در اثرش کاملا از فضای سنتی و بومی استفاده می کرد انتقاد می شد که از هنر روز جهان اطلاعی ندارد و سنتی کار می کند. به عکس اگر هنرمندی اثری انتزاعی یا به صورت کلی بر اساس سبکی مدرن کار می کرد انتقاد می شد که غرب زده است و سنت و اصالت اقلیم خود را از یاد برده است. سال ها این دور باطل ادامه داشت و طرفداران هر دو دیدگاه سنگ خود را به سینه می زدند تا در نهایت چاره را در تلفیق این دو دیدگاه یافتند و گروه سومی به وجود آمد ، این تفکر سال ها بر هنر تجسمی سایه افکنده و همچنان به سطحی ترین شکل خود ادامه داده می شود. 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.