دقتگرایی

دقتگرایی: Precisionism
اصطلاحی است درباره نوعی نقاشی واقع گرای آمریکایی در دهه های 1920 و 1930 ، که ظاهر کوبیست داشت { کوبیست – رئالیسم } دقتگرایان چشم انداز های شهری و معماری صنعتی را موضوع کار خود بر میگزیدند، ولی صحنه را به طرزی خلاصه، هندسی و با اجرای دقیق نقاشی میکردند که گاه صورت انتزاعی میافت . دموت و شیلر از نمایندگان این سبک نقاشی به شمار می آیند.

رویین پاکباز دایره المعارف هنر 

sc024ch-charles-sheeler_pertaining-to-yachts-and-yachting

Charles Sheeler 1998_52

Charles Sheeler

Charles Demuth

31-172_demuth_imageprimacy_compressed_664

Charles Demuth

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.