داماهی

11 22 33

اجرا: ساحل بندرعباس

۱۳۸۹

با سپاس از صغری لکزایی فر(عکس)-مهدی بارانی- شهاب آب روشن

 

    <<برای مشاهده سایر  مجموعه های هنر ساحل کلیک کنید>>