دادائیسم

 دادائیسم: Dada

دادا، جنشی اعتراضی که در زوریخ توسط چند نقاش و شاعر آغاز شد(1916). این جنبشی بود علیه همه نهادها و ارزشهای مرسوم، که حتی خود هنر را نیز به ریشخند گرفت.

انتخاب «دادا» :

عنوان گروه به معنی ( اسب چوبی بچه ها) که برحسب تصادف ازواژه نامه آلمانی- فرانسوی انتخاب شد، گویای خصلت خردستیز پوچگرای آن است.

تسارا، آرپ، هوگوبال، یانگو، و هولسنبک (شاعر آلمانی) از نخستین اعضای گروه بودند که در کاباره ولتر گرد می آمدند. تسارا به توصیه پیکابیا سخنگوی اصلی گروه شد و بیانیه دادا را نوشت. (1918) جنبش دادا در پاریس چندسالی ادامه پیدا کرد (1922) و سپس سوررئالیسم از درون آن رخ نمود.

دادا در نیویورک و آلمان:

پیکابیا و مارسل دوشان، دادا در نیویورک را به راه انداختند.

دادا در برلین با کسانی چون بادر، گرس، هوسمان، هرتفیلد، و هوسنبک سیمای کاملا سیاسی به خود گرفت.

شویترس که از سوی گروه برلین طرد شده بود ، دادا در هانفر را شکل داد.

-ANTI – ART ضد هنر:
اصطلاحی که نخست درباره آثار مربوط به جنبش دادا، سپس درباره جنبش های دیگری چون پاپ آرت و کینتیک آرت به کار برده شد.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.