دادائیسم

 دادائیسم: Dada

دادا: جنشی اعتراضی که در زوریخ توسط چند نقاش وشاعر آغاز شد(1916). این جنبشی بود علیه همه نهادها و ارزشهای مرسوم، که حتی خود هنر را نیز به ریشخند گرفت. عنوان گروه به معنی ( اسب چوبی بچه ها) که برحسب تصادف ازواژه نامه آلمانی- فرانسوی انتخاب شد، گویای خصلت خردستیز پوچگرای آن است. تسارا، آرپ، هوگوبال، یانگو، و هولسنبک (شاعر آلمانی) از نخستین اعضای گروه بودند که در کاباره ولتر گرد می آمدند. تارابه توصیه پیکابیا سخنگوی اصلی گروه شد وبیانیه دادا را نوشت. (1918) جنبش دادا در پاریس چندسالی ادامه پیدا کرد (1922) وسپس سوررئالیسم از درون آن رخ نمود. پیکابیا و مارسل دوشان، دادا در نیویورک را به راه انداختند. دادا در برلین با کسانی چون بادر، گرس، هوسمان، هرتفیلد، و هوسنبک سیمای کاملا سیاسی به خود گرفت. شویترس که از سوی گروه برلین طرد شده بود ، دادا در هانفر را شکل داد…

-ANTI – ART ضد هنر
اصطلاحی که نخست درباره آثار مربوط به جنبش دادا، سپس درباره جنبش های دیگری چون پاپ آرت * و کینتیک آرت به کار برده شد.

دایره المعارف هنر، رویین پاکباز

<<برای مشاهده سایر سبک های هنری کلیک کنید>>

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.