مبانی هنرهای تجسمی خط

در زندگي روزمره و در طبيعت، خط حضور چشمگيري دارد. نقوش خطي روي لباس ها، رديف صندلي ها در سالن امتحانات، خطوط آجرهاي چيده شده، کاربرد خط در طراحی داخلی، سيم ها و تيرهاي برق، تنه درختان در كنار خيابان ها ، شيارهاي شخم، کاربرد خط در ترکیب بندی عکس و … انوع مثال ها و نمونه ها به خودي خود نشان مي دهد كه منظور از خط تجسمي معنايي نسبي از خط است و آن نشان دادن يك حركت ممتد و پيوسته بر سطح يا در فضاست.

جهت خط:

خطوط تجسمي بر اساس جهت حركت مداوم در يك مسير كلي به چهار دسته ي اصلي تقسيم مي شوند كه عبارتند از

1.خطوط عمودی

2.خطوط افقی

3.خطوط مایل

4.خطوط منحنی

الف) خطوط عمودي

 در طبيعت به شكل تنه درختان، تيرهاي برق و ساختمان هاي مرتفع ديده مي شوند. مفهوم اين خطوط مي تواند ايستادگي ، مقاومت و استحكام باشد.

ب) خطوط افقي

 در طبيعت به صورت سطح زمين، خط افق، پهنه دريا يا يك انسان خوابيده ديده مي شود. مفهوم. اين نوع خط مي تواند آرامش ، سكون يا اعتدال باشد.

ج) خطوط مايل

 در طبيعت به شكل كناره هاي كوه، خط رعد در آسمان و سراشيبي ديده مي شوند. و در يك اثر تجسمي براي نشان دادن تحرك ، پويايي ، خشونت و عدم سكون و ثبات به كار مي روند.

د) خطوط منحني

  در طبيعت به شكل تپه ماهور، انتشار امواج، پست و بلندي زمين و حركت بعضي از جانوران ديده مي شوند و در يك اثر تجسمي ممكن است براي نمايش حركت سيال و مداوم، ملايمت و ملاطفت به كار گرفته شود.

حالت خط:

خطوط مي توانند در مسير حركت خود داراي شرايط زير باشند :

1– مي توانند در جهت مسير اصلي خود به صورت بريده بريده و يا متعدد باشند.

2 – مي توانند در جهت مسير اصلي خود به شكل زيگزاگ، شكسته و يا موجي در آيند.

3– مي توانند به صورت منظم و يا نامنظم در مسير اصلي حركت خود تغيير جهت دهند.

4 – به صورت خطوط باريك يا ضخيم يكنواخت باشند.

5- ضخيم يا نازك، قوي يا ضعيف ، تيره يا روشن شوند.

کاربرد خط:

خط عنصر اصلي طراحي است. ترسيم خطوط پيراموني يك شكل مي تواند تصوير اشيا را به نمايش بگذارد.

تراكم و انبساط هاشورها حجم و سايه روشن را نشان مي دهد.

با ضخيم و نازك كردن خط در طراحي، قسمت هاي سايه دار مشخص مي شوند و حالت خطوط جنسيت و بافت اشيا را از لحاظ نرمي، سختي و استحكام مشخص مي كند.

در آثار نقاشان طبيعت گرا كه شكل هاي اشيا به دقت ترسيم مي شوند، وجود خط به عنوان پايه ي اصلي طرح قابل مشاهده است. در نقاشي ايراني خط همواره جايگاهي پراهميت دارد.

« برای مشاهده تصاویر کلیک کنید »

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.