جنبش های تجربه گرا

نسل بیت  منطق تجربه گری و جستجو گری را دهه 50 مطرح کرد.

جنبش های تجربه گرا: experimental movements

جنبش های تجربه گرا موازی با اکسپر انتزاعی، مینی مالیسم و پاپ آرت در حال اتفاق بود. این جنبش ها عمر بسیار کوچکی دارند.

جنبش های تجربه گرا زیر مجموعه لیت مدرن است و به دو دسته تقسیم می شوند.

1– جنبش هایی که به ماده و شی می پردازند. تقدم دارند نسبت به جنبش تجربه گرای اکشن و ایونت. پیش درآمد اینستالیشن

2- جنبش هایی که به اکشن و ایونت می پردازند. پیش درآمد پرفورمنس و بادی آرت هستند.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.