جنبش های تجربه گرا-اکشن و ایونت

این مفهوم زیر مجموعه جنبش تجربه گرا قرار دارد.

جنبش های تجربه گرایی که به اکشن و ایونت منجر شد بعد از جنبش تجربه گرایی است که به ماده و شی می پردازند.

جریانی که در دهه 50 در ادبیات و فرهنگ عامه به طور کلی اتفاق می افتد که به آن نسل بیت ( نسل تپش) می گویند.گروهی از نویسندگان و شاعران منطق تازه ای در آمریکا طرح ریزی می کنند ایت منتطق نو، منطق جستجوگری و تجربه گریی را نامیده می شود.

جنبش های تجربه گرا: experimental Movements

جنبش های تجربه گرایی که به اکشن و ایونت می پردازند. پیش درآمد پرفورمنس و بادی آرت هستند.

دومین بخش از بحث ” جنبش های تجربه گرایی ” را دنبال می کنیم که بر اکشن و ایونت تاثیر می گذارد. کل این بحث در مفهوم لیت مدرن است.

جنبش های درون جدول زیر مجموعه جنبش های تجربه گرایی هستند که بر اساس اکشن و کنش شکل گرفته اند.

experimental movements

تاثیر جنگ جهانی دوم بر هنر

The impact of World War II art

1

مدرسه بل مونتن کالج

Black Mountain College

2

شعر مادی

Concrete Poetry

3

رخداد

Happening

4

فلوکسز

Fluxus

5

گوتای

Gutai

6

موقعیت گرای بین الملل

Situationist International

7

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.