جملات قصار هنری

  1. هنرمندان از زمانه جلوتر نیستند بلکه دقیقا در حال زندگی میکنند و معاصر بودن را درک میکنند این مردم هستند که از زمانه عقب هستند.
  2. زیبایی زیر مجموعه هنر است نه خود هنر
  3. بین هنر و شب ارتباط تنگاتنگی است. هنر در شب بیشتر از روز جواب می دهد.
  4. آخرین تاش قلمو ناب ترین لحظه ی یک نقاش است.   

 

نظر دادن

پاسخ دادن

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.