جمال الدین اصفهانی

جمال الدین اصفهانی (نگارگر ایرانی ،فعال در نیمۀ دوم سده دوازدهم / ششم هـ ). از نخستین تصویر گران ایرانی به شمار می آید. در طراحی کاشی، خوشنویسی، و سرودن شعر نیز دست داشت؛ ولی اثری از او نمی شناسیم.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.