توصیف در نقد آثار هنری

تعریف توصیف

توصیف اثر یا نمایشگاه یعنی توجه به هر آن چه بدان مربوط می شود و بازگو کردن آن به دیگران به صورت سخنرانی یا نوشته.

توصیف اثر فرایند گردآوری داده ها و فهرست کردن حقایق و شناسایی بدیهیات و مبهمات می باشد.

توصیف مقدمه نیست توصیف خود نقد است.

 

اهداف توصیف:

1- درک اثر در حال.

2- ثبت دقیق رویداد برای آیندگان.

 

منتقدان اطلاعات توصیفی را به دو صورت به دست می آوردند.

1-درونی: فرم، کار ماده و سبک

2- بیرونی: کتابخانه، خود هنرمند و نشریات و ..

درباره خود هنرمند دو نظر وجود دارد. 1- اثر مهم است و زندگی هنرمند مهم نیست. 2- زندگی هنرمند نیز مهم است.

3- استفاده از زندگی برای نقد بهتر هنرمند به صورتی که نقد تبدیل به زندگینامه نشود.

 

منتقدان نقد را با چه چیزهایی آغاز می کنند؟

1- با قضاوت آغاز می کنند.

2- با تفسیر اغاز و سوالاتی مطرح می کنند.

3- با نقل قول آغاز می کنند.

4- یا به سلیقه خود از نظر ادبی ابزارهایی بر می گزینند.

هنرمند تصویر ارائه می دهد و منتقد واژه هایی برای تصویر

 

توصیف فرم:

فرم به چگونگی ارائه موضوع گفته می شود که شامل عناصر و كيفيت نيروهاي بصري است.

عناصر بصری شامل  بخشي از اثر كه به طور فيزيكي و ملموس سر و كار داريم مانند : نقطه، خط، سطح، رنگ، شكل، بافت ، اندازه و تيرگي – روشني

كيفيات نیروهای بصري، حاصل تجربه و ممارست هنرمند در به كار بردن عناصر بصري مي باشند مانند: تعادل، تناسب، هماهنگي و كنتراست كه به نيروهاي بصري يك اثر تجسمي استحكام مي بخشند.

توصیف کار ماده

هر آنچه اثر هنری از آن ساخته می شود. توصیف کار ماده از برچسب زیر اثر فراتر می رود. به عنوان مثال: روش کار شامل:

1-  استفاده از کولاژ

2- استفاده از چاپ

3-  به کار بردن تاش قلمو

4- استفاده از کاردک

5-  تکنیک خیس در خیس

6-  تنوع بافت ها

8- فضای آزاد یا کارگاهی

9- مدل زنده یا عکس

10- بوم یا مقوا

 

توصیف سبک

سبک نشانگر شباهت میان آثار هنری متنوع یک هنرمند، جنبش، دوره  یا منطقه جغرافیایی است.

توجه به سبک بیشتر تفسیری است تا توصیفی

مثال: این اثر واقع گرا است یعنی تفسیری است اما بر اساس توصیف شکل می گیرد.

 

مقایسه و نشان دادن تضاد ها

مقایسه اثر با

1- آثار خود هنرمند

2- با اثار دیگران در همان زمینه

3- با دیگر آثار هنرمندان دیگر در رشته های دیگر اما به صورت معنا در ارتباط است.

 

توصیف و تفسیر

توصیف بدون تفسیر و برعکس امری ناممکن است. تفسیر کردن بدون در نظر گرفتن آنچه  در عکس است خطا است. تفسیرهایی که برای عناصر توصیفی اثرعلت ذکر نمی کند، تفسیر های ناقصی هستند.

 

توصیف و ارزیابی:

ارزیابی اثر چه منفی چه مثبت اغلب با توصیف آمیخته است.

 

اهمیت توصیف برای خواننده

1- توصیف دارای اطلاعات قاطع و جالب است.

2-توصیف اطلاعاتی درباره اثر یا نمایشگاه می دهد.

3- مخاطب اثر را درک و مورد ارزیابی قرار می دهد.

4- توصیف اساس کار نقد است و مخاطب از طریق آن با تفسیر و ارزیابی آشنا می شود.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.