روابط اروپاییان با صفویان

صفویان از دودمان ایرانی بودند که بین سالهای 907 تا 1135 خورشیدی بر ایران و بخشی از سرزمین های مجاور آن فرمانروایی کردند.

هجوم مغولان:

با اینکه اغلب مورخان هجوم مغولان به ایران و کشورهای همجوار را تا غرب در سده هفتم مصیبتی تمام عیار توصیف کردند ولی صرفنظر از شرارتهای آنان، تغییر تحول مثبتی به وجود آمد. براثر تهاجمات مغولان تماس های تازه ای بین شرق و غرب برقرار شد. البته از این روابط ایران با غرب رابطه داشته در زمینه های مختلف. روابط تجاری- سیاسی و نظامی- مبادله متقابل عقاید مذهبی- تماس های میان یونانیان و هخامنشیان، پارتیان و رومی ها- ساسانیان و رومی ها

انگیزه های بازرگانی:

یکی از دلایل تماس با اروپاییان انگیزه های بازرگانی بود. ایجاد روابط تجاری بین ملل غرب و ایران مقرون به صرفه بود میل به برقراری روابط بازرگانی منجر به اعزام هیأتهای بازرگانی ملل غرب و ایران بالعکس گردید.

با افزایش ارتباط بین ایران و غرب سیاحانی که راه به سوی هند و یا ماورای هند داشتند بالطبع باید از ایران می گذشتند.

در شرق و غرب در مقابل ترکان عثمانی که قدرت و ماهیت تجاوز کارانه آن خطری جدی برای ایران و نیز امپراتوری بیزانس و سایر ممالک غربی پدید آورده- این ها باعث شد تا تعدادی از ممالک غربی هیأتهای سیاسی به ایران بیاورند و بالعکس ایرانی ها هم راهی دیار فرنگ شوند. و براثر این رفت و آمدها مراودات تجاری بسیار زیاد و اقتصاد پرسود شکل می گیرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.