تبدیل ایده به ایده هنری

تبدیل ایده به ایده هنری از عناصر بسیار مهم در استیتمنت نویسی است. در ادامه مطالبی راجع به آن را مطالعه کنید.

– بررسی قابلیت‌های بصری ایده مورد نظر در این مرحله یادداشت هایی که حول مجور ایده نوشته اید را به لحاظ بصری بررسی می کنید. تصور می کنید که کدام بخش را می توانید به لحاظ بصری بیشتر از بقیه موارد اجرا کنید.

– بررسی  و انتخاب نحوه ی بیان که خود شامل توصیفی ، روایی ، استعاری و مقایسه ای ست.

– انتخاب اولیه سبک ، تکنیک ، اندازه و نحوه ی ارائه و غیره

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.