تئودور آدورنو

تئودور آدورنو: جامعه شناس، فیلسوف، آهنگ ساز و نئومارکسیست آلمانی است.

 فیلسوف

کتاب

تفکر

متاثر از

شاگردان

آدورنو

دیالکتیک روشنگری1944

ایجاد نظریه انتقادی(فرانکفورت)

هگل

منوچهر جمالی

 

 موسیقی فیلم۱۹۴۷

مدافع مدرنیسم هنری

مارکس

 

 

اخلاق صغیر1947

ناقد مدرنیته یا خرد ابزاری

 

 

 

در جستجوی واگنر1952

پراکسیس موسیقیایی (شوئنبرگ)

 

 

 

نامطبوع‌ها۱۹۵۶

موسیقی شوئنبرگ (نقادانه)

 

 

 

فرانقد ناخت‌شناسی۱۹۵۶

موسیقی استراوینسکی (غیرنقادانه)

 

 

 

سه رساله دربارهٔ هگل 1957

صنعت فرهنگ (فرانکفورت)

 

 

 

یادداشت‌هایی دربارهٔ ادبیات1960

 

 

 

 

ماهلر: یک کالبدشناسی موسیقایی1960

 

 

 

 

درآمدی به جامعه‌شناسی موسیقی62

 

 

 

 

زبان خاص اصالت1964

 

 

 

 

الگوهای نقادی65-1963

 

 

 

 

دیالکتیک منفی1966

 

 

 

 

آلبان برگ: استاد کوچک‌ترین رابطه‌ها1968

 

 

 

 

نظریهٔ زیبایی‌شناسی 1970

 

 

 

 

فلسفه موسیقی مدرن

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.