نمایشگاه نقاشی های فیلومنا ویلیامسون

نمایش آثار “فیلومنا ویلیامسون، دهم آوریل در گالری “ژوئن کلی ” واقع در مرسر استریت گشایش یافت. این نمایشگاه تا 12 می در معرض دید علاقه مندان خواهد بود. نقاشی های جذاب و مغشوش او نشان دهنده تخیل و حس کنجکاوی بلوغ یافته هستند. نمایشگاه تحت عنوان Black&Colored نمایانگر حس زیرکانه ی ویلیامسون از قدرت رنگ، فضا و مکان است. در مقایسه با اثار قبلی با پالت های روشن و افق نامحدود، در اینجا وی به ما موقعیت صحنه گونه با کاربرد غلیظ رنگ سیاه بعنوان پس زمینه ی مهیج، فضایی برای نمایش تصاویر نمادین و درخشان خود ارائه می دهد. همانند قبل، برخی از روایت های ویلیامسون برگرفته از مسائل پیچیده رسانه های امروزی است. چهره های پرانرژی شخصیت های نقاشی وی کنجکاو و بین نوجوانی و بزرگسالی هستند. در این مجموعه جدید از نقاشی ها پیوستگی های سبکی و دلمشغولی های شدید موضوعی وجود دارند. نقاشی های وی بین فضای سنت و مدرن در نوسان است. از دیدگاه ویلیامسون، اجسام فراتر از نقش و کارکرد خود بوده و بظاهر مفرح هستند. استفاده او از اشیاء پیش پاافتاده برای روایت هایش، حس دسیسه و کنایه را انتقال می دهد. برخی از آنها اشیاء شناخته شده ای مانند عروسک و خرچنگ هستند درحالیکه برخی دیگر مانند میمون دست آموز بیانگر سرگردانی می باشند.

مترجم ندا عسکری

منبع:

http://www.artdaily.com

WilliamsonGardenGifts2010_0  13ARTSNJ3-superJumbo-arc

PS-1997-Williamson-6_copy

williamsonbebravesmall2

weave02

 

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.