باربیزن

باربیزن: barbizon
جمعی از منظره نگاران فرانسوی که نام دهکده باربیزن  واقع در کناره جنگل فنتن بلو حومه پاریس بر آنها نهاده شد. تئودر روسو – رهبر گروه – و چند تن از نقاشان پیرو او در اواخردهه 1840 در دهکده نامبرده اقامت گزیدند.اعضای اصلی گروه بودند از: دبی نی ،دیاز،دوبره،تروآین،امیل ژاک.
اگر چه همه اینان منظره نگاران بودند ، هر یک شیوه و اسلوبه شخصیه خود را دنبال میکرد و نوع خاصی از چشم انداز طبیعی  را برتر می شمرد(مثلاٌ، دیاز به نقاشی از صحنه های طوفانی با قلمزنی چالاک علاقه داشت; تروآین چشم اندازهای آرام تری که معمولا آن بودند،نقاشی می کرد; دبی نی غالباٌ مناظری را بر می گزید که آبگیر یا رودخانه ای در آن می بود). با این حال، نحوه مقابله با میثاق های هنر کلاسیکی و علاقه به منظره نگاری صرف بود که آنان را در کنار هم قرار داد و حرکتی تازه در هنر فرانسه پدید آورد. نقاشان  از منظره نگاری انگلیسی – به خصوص، آثار کانستبل و بانینگتن- که پیش از این تحول بارزی یافته بود، و نیز از آثار نظره نگاران هلندی سده هفدهم، اثر گرفتند. نقاشان باربیزن به جای آنکه، بنابر رسم معمول، برای تکمیل هنرآموزی به ایتالیا سفر کنند،درجنگل فنتن بلو مشغول کار شدند. ولی دبی نی، گاه گاه به آنجا میرفت و ترجیح می داد در رودهای سن و ئوآز بر قایقی بنشیند و چشم اندازهای پیرامونش را نقاشی کند. اینان طرفدار نقاشی هوای باز بودند; با این حال، بر خلاف امپرسیونیستها، فقط طرح های مقدماتی را در حضور طبیعت تهیه می کردند وپرده های نهایی را در کارگاه می ساختند. طبیعت دوستی ایشان را، که تقریباٌ تا حد طبیعت پرستی می رسید، میتوان نوعی بیزاری رمانتیک از یکنواختی زندگی شهری ، و سازگاری با تمایل شهرنشینان به گسترش شهرها برای تجدید تماس با طبیعت دانست.
کرو *ارتباط نزدیک با گروه باربیزن داشت، ولی کیفیت شاعرانه آثارش، او را از این گروه متمایز میکند. میه رانیز مشکل بتوان از اعضای گروه به شمار آورد با آنکه او نیز در دهکده باربیزن اقامت گزید و در واپسین دوره کارش منظره صرف نقاشی کرد، آرمانی نمودن زندگی روستایی در هنر او بیشتر در راستای بشر دوستی احساساتی میانه سده نوزدهم قرار میگرفت تا باور عاشقانه به  نفس منظره، که عامل پیوستگی نقاشان باربیزن بود.

دایره النعارف هنر، رویین پاکباز

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.