مل زیگلر

اولین نمایشگاه انفرادی از مل زیگلر هنرمند آمریکایی در فرانسه برگزار می شود.

اولین نمایشگاه انفرادی از مل زیگلر هنرمند آمریکایی با عنوان “چوب و سنگ ممکن است استخوان مرا بشکنند.” در فرانسه برگزار می شود. ارائه مجموعه ای از آثار جدید مل که بخشی از آثار شامل همکاری وی با همسرش اریکسون می باشد. همکاری این زوج هنرمند از اواخر دهه هفتاد شروع و تا اواسط دهه نود ادامه داشت(مرگ زود رس اریکسون پایان پایان همکاری آن ها بود.)

در اثر سنگ ها در نگاه اول نقشه ایالت متحده را می بینیم و در نگاه دوم تک تک سنگ ها با حفره هایی که دارند گویا چهره انسان را تداعی می کنند؛ انگار تعداد زیادی انسان به چهره مخاطبان خیره شده اند؛ نگاه مفهومی با چاشنی طنز که مولفه اصلی کارهای اخیر مل زیگلراست در این اثر قابل مشاهده است. اثر دیگر دو جین تفنگ ساخته دست فرزندان هنرمند است که با رنگ های روشن روی دیوار گالری چیدمان شده است.

ترجمه : احسان میرحسینی

Mel Ziegler exhibits at Galerie Perrotin

منبع: http://artdaily.com

2

3

14605866545_eaf265b5d8_c

GP-EZ-5

7769_1

America Starts Here Installation-06  7741_1

 

1 Comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.