اهمیت فضای تجسمی معاصر در شکل گیری فرهنگ بصری جامعه: فصل پنجم نتیجه گیری

تحقیق پیش رو به دنبال پژوهش در زمینه شناسایی هنر معاصر و چالش‌های فراوری موزه‌ها در برخورد با آثار هنر جدید و تکیه بر مطالعه دو نمایشگاه در موزه هنرهای معاصر تهران تهیه شده است.

در بررسی به سیر تحول هنرهای دیداری، هنر جدیدی بخشی از تاریخ هنر معاصر است که برای انتقال و ایده هنرمندان به شکل‌های گوناگون ارائه می‌شود. روش‌های ارائه متناسب با ایده‌، علاقه‌ هنرمند، نوع مخاطب و غیره انتخاب می‌شود، بر این اساس هنر جدید به دسته‌های مختلفی طبقه‌بندی می‌شود. با تغییر ذائقه هنرمندان و مخاطبان در خلق آثار هنری از شکل به مفهوم و پس زدن هر آن چه که زیباشناسی و هنر را در شکل می‌دانست به مفاهیم تازه‌ای از هنر اشاره کردند که در آن شکل به رتبه و درجه پایین‌تری نزول می‌کرد.

از طرفی با استناد به نتایج به دست آمده می‌توان ابراز داشت که اجرای مجدد آثار هنر جدید مستلزم نوعی تعامل میان هنرمند و موزه دار است. ایجاد ارتباط با هنر مشروع علاوه بر عمومی کردن موزه‌ها و اطلاع رسانی مناسب، مستلزم تلاش همه جانبه از سوی نظام آموزشی و رسانه‌ها در جهت ایجاد ارتباط مردم با آثار هنری است، تاگذرهای اتفاقی افراد، به بازدیدهایی نظامند از موزه تبدیل شود. تربیت راهنمایانی برای موزه‌ها، انتشار کاتالوگ‌های اطلاع رسانیف تعیین روزهای برای استفاده رایگان و تشویق جهت بازدید از موزه‌ها، تنوع، و تعدد نمایشگاه‌های، همگی نشانه‌هایی از تأثیر اجتماعی این تحقیق پیشگام بود.

موزه هنرهای معاصر تهران نیز در راستای اهداف خود در معرض هنرمندان بزرگ دنیا، تکنی‌ک‌ها، سبک‌ها و شیوه‌های مختلف هنر معاصر در دنیا، همچنان فعالیت خود را ادامه می‌دهد و در کنار برپایی نمایشگاهی از آثار گنیجینه‌ای موزه و آثار هنرمندان ایرانی در موزه، به نمایش و ارائه آثار هنرمندان تأثیرگذار خارجی در این موزه نیز توجه دارد. که از این طریق راه را برای آموزش دانشجویان و پژوهندگان هنر هموار می‌کند.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.