انسان معاصر 2

مجموعه “انسان معاصر 2” در ساحل بندر عباس اجرا شده است. وقتی کنار ساحل روی مجموعه “صلح” کار می کردم یک بطری آب معدنی مچاله شده دیدم از آن برای آب آوردن استفاده کردم. شکل مچاله شدن به صورتی بود که فیگور انسان را تداعی می کرد.این بطری سر آغاز این مجوعه شد. بطری ها در اندازه و طراح های متفاوت جمع آوری شد و با حرارت به شکل اندام انسان و شکل های دیگر آماده و سپس رنگ آمیزی شد  و در نهایت در ساحل به اجرا در آمد.

7

12

8

6

10

5

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.