اسمبلاژ

این جنبش زیر مجموعه جنبش تجربه گرا قرار دارد.

اسمبلاژ( assemblage art ) هنر جفت و جور کاري

جُفتکاریassemblage [فرانسوی:اَسامبلاژ].

«اسلوبی است در ساختن آثار سه بُعدی از طریق اتصال اشیای متفرقه به یکدیگر. گاه برای این منظور از قراضه های صنعتی استفاده می شود(مثلأ در آثار چمبرلین). با اسلوب تکه چسبانی[کُلاژ] در نقاشی قابل مقایسه است.» رویین پاکباز

اسمبلاژ ریشه مدرنیسم دارد و تکنیک مدرنیستی است دارد.

ایده  ساخت اثر با تکثر مواد غیر متعارف یک عنصر حاشیه ای در بدنه مدرنیست مثلا آثار پیکاسو بود که کم کم به جریان گسترده تر در آثار هنرمندان میانه قرن 20 تبدیل شد.

همین ایده در بدنه لیت مدرن (ارلی پست مدرن) نیز در آثار راشنبرگ و  وسترمن نیز وجود دارد.

اسمبلاژ:

نزدیک مجسمه  است اما تفاوتش در تکثر ماده (مواد غیر متعارف) است.

اشیائ زندگی روزمره 1- صنعتی 2- غیر صنعتی

1- اسمبلاژ= در استفاده از شی پاساژ بین مجسمه و اینستالیشن است. اسمبلاژ باعث گذر به اینستالیشن می شود.

2- این نوع اثر هنری تا آن تاریخ اسمی ندارد- راشنبرگ پیشنهاد نقاشی ترکیبی(کمباین پینتینگ) می دهد و تاکیدش برنقاشی است و مجسمه نیست.

 3- اسمبلاژ = قیام و سرکش علیه اکسپرسیونیست انتزاعی که ساده کردن و خالی کردن است. برعکس آن اضافه کردن است. در لیت یکی از جنبه های مهم پست مدرن دارد شکل می گیرد(تکثر گرایی( پلورالیسم) اما در این مرحله فقط مدیا متکثر است.

 امبرتو اکو=(از بن بستی در نقاشی مدرنیستی حرف می زند) مدرنیست بوم را 1- ساده کرد(مندریان مالویچ) 2- منوکروم کرد (بارنت نیومن- ال هل)3- برید(فونتانا)4- سوزاند( کلین) 5- شکستن) تا به نقطه پایان منطقی رسید(مدام زدود)- نهایتا خود بوم در اثر فونتانا اثر هنری می شود. بر شیئیت بوم تاکید می شود.( با برش های که بر بوم ایجاد می کند)

اگر بوم به شی هنری تبدیل شد پس چرا بقیه اشیا اثر هنری نشود. بحث نگاه متفاوت به ماده بحث این جلسه است.

اسمبلاژ

1

جوزف کورنل

Joseph Cornell

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.