اسطوره Myth

در دستانم کوچه ای بود که تو ابتدایش ایستاده بودی  

افسوس

 دستانم پنجره ای نداشت که تو پشت ان اسطوره شوی

در دستانت کوچه ای بود که من انتهایش ایستاده بودم  

بن بست دستانمان در خاطرات پیاده رو اسطوره شد

افسوس

در دستانت کوچه ای بود که من انتهایش…

 

مشاهده سایر اشعار

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.