ارزشیابی ایده

ارشیابی ایده از عناصر بسیار مهم در استیتمنت نویسی است. در ادامه مطالبی راجع به آن را مطالعه کنید.

در ارزشیابی ایده سوالاتی مطرح می‌شود که :

آیا ایده ارتباطی با مسائل جامعه و هنر دارد؟

آیا پروژه کمکی به درک ، ارتقاء و حل مسئله ای در هنر و یا غیر هنری می‌کند؟

آیا لذت زیبا شناسی مورد نظر را منتقل می‌کند ؟

آیا پروژه و نتایج آن مورد توجه جامعه ی مخاطب خواهد بود؟

آیا ایده تکراری نیست؟

آیا از تکیه گاه نظری برخوردار است؟

آیا پروژه با توجه به زمان ، مکان و امکانات بودجه  انجام شدنی است ؟

آیا از آگاهی و تجربه و توانایی لازم در سبک مورد نظر برخوردارید و امکان کمک از دیگران موجود است؟

آیا نحوه ی بیان انتخاب شده بیش از حد مبهم و یا بیش از صریح نیست؟

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.