میشل بورمانس

نقاشی ها میشل بورمانس: Michaël Borremans، ترکیبی از شخصیت های موقر، کلوزآپ های غیر معمول و زندگی های نگران کننده است . آثار او فضایی تیاتری و مبهم دارد. نقاشی های او صحنه های پیچیده و تمام نشده دارای طنز تلخ (طنز سیاه) ،آزار دهنده و عجیب و غریب می باشد. نقاشی هایش نشان دهنده گفت و گوی او با تاریخ هنر است.10

11

2

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.