اکد

اکد: Akkad

اکدیها ۲۳۰۰ ق م به رهبری سارگون بر سومر پیروز شدند. اما ادامه دهنده هنر سومر بودند. شهرهای مهم آن بابل، کیش و آکاد است.

هنر اکد:

مهمترین صنعت: فلزکاری مانند:

-سردیس فرمانروای آکد

-لوح پیروزی نارامسین ( نوه سارگون)

لوح پیروزی نارامسین

Akkadian Empire سردیس فرمانروای آکد

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.