آموزش نقاشی دیواری

نقاشی دیواری:Mural

نقاشی دیواری در ایران باستان دارای اهمیت بسیاری بوده است. برای نقاشی لازم است که توانایی طراحی قوی داشته باشید. آموزش طراحی می تواند شما را در خلق نقاشی ها زیبا کمک کند. اما اگر به هر دلیلی طراحیتان قوی نبود و یا زمان کافی برای طراحی نداشتید می توانید از تکنیک  کلاژ استفاده کنید. گزیده ای از آثار دانشجویان معماری درس نقاشی دیواری را در اینجا ببنید.

انتخاب موضوع:
موضوع به سه صورت واقع گرا، انتزاعی و ترکیب این دو فضا وجود دارد.
واقعی:

به عنوان مثال موضوع “دریا”
برای این کار ابتدا لیستی از 5 عنصر مرتبط با دریا انتخاب کنید. به عنوان مثال
1-قایق
2-تور
3-ماهیگیر
4-صدف
5-ساحل
از هر کدام 5 تصویر از اینترنت بگیرید. البته می توانید خود نیز به عکاسی بپردازید.
از آن ها پرینت گرفته، سپس فقط فرم های مورد نظر را برش زده. این کار را برای تمام 25تصویر انجام دهید.
سپس آن ها را به سلیقه خود روی کاغذی که به اندازه دیوار مورد نظر برش زده اید. قرار دهید.
و ترکیب بندی های مختلفی بزنید.
از این ترکیب بندی ها عکس بگیرید و در نهایت بهترین ترکیب بندی را با مرور عکس ها انتخاب کنید.
این عکس را می توانید در فتوشاپ رنگ گذاشته و طرح مورد نظر را کامل کنید.

موضوع انتزاعی:

به عنوان مثال موضوع “محبت”

برای این موضوعات نیز باید نمادها و سمبل های محبت از نظر خود را که جنبه بصری دارند انتخاب کنید. به عنوان مثال برای موضوع محبت می توانید مادری را که کودکی در آغوش گرفته به عنوان سمبل و نماد محبت انتخاب کنید. و مراحل قبلی را ادامه دهید.

نحوه سفارش:

دولتی:
به عنوان مثال شهرداری یا مدارس امکان دارد به شما سفارش دهند.
شخصی:
برای منزل خود یا دوستان به انتخاب خود
پیام دار:
می تواند پیام اجتماعی، زیست محیطی یا و..را در بر بگیرد
تزیینی:
برای این قسمت بیشتر از نقوش انتزاعی استفاده می شود
 تلفیقی:
می تواند ترکیبی از موترد بالا باشد.

فضای اجرا:
فضای داخلی
فضای بیرونی

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.