نقاشی کودکان جوجه

برای کشیدن جوجه به روش بسیار ساده برای کودکان لازم است که پس از نشان دادن تصاویری از جوجه و فراهم کردن وسایل مورد نیاز نقاشی را شروع کنید.

1- دایره را روی کاغذ مورد نظر بکشید.

1

2- دایره ای دیگر برای بدن جوجه مطابق تصویر رسم کنید.

2

 3- در این مرحله چشم و نوک جوجه را بکشید.

3

4- بال جوجه را به سادگی روی دایره بدن قرار بدهید. پا را با خط عمودیو خط کوتاه افقی رسم کنید.

4

5- با مداد رنگی سیز، سبزه ها مشخص کنید.

5

6- درخت را در هر جای تصویر می توانید بکشید.

6

7- برای فضاسازی خورشید را با رنگ های گرم بکشید.

7

9-ابرها را نیز هر جای آسمان که فضضای خالی احساس شد، بکشید.

8

ارسال شده توسط منا تابدار

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.