آموزش طراحی پارچه

برای طراحی از پارچه نکته ای که بسیار مهم است توجه به حالات پارچه است. فرو رفتگی ها را با تیرگی و برجستگی ها را با تنالیته های روشن طراحی نشان می دهند.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.