آموزش طراحی چهره

روش های گوناگونی برای طراحی از چهره وجود دارد. در ادامه اصول و تناسبات چهره از روبرو آموزش داده شده است.

1- برای شروع ابتدا یک بیضی که قسمت بالا پهن تر و پایین قسمت چانه جمع تر رسم کنید. ” تخم مرغی شکل “

2- خط عمودی (خط قرینه صورت) و  افقی (خط چشم) را از وسط ترسیم کنید.

3- فاصله بین خط افقی تا بالای سر و تا چانه را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.

3

4- جای لب و ابرو ها به صورت چشمی و بر اساس مدل انتخاب کنید. گوش از خط چشم شروع و تا خط ابرو بالا می رود سپس تا خط بینی پایین می آید.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.