آموزش طراحی میوه گلابی

ترسیم گلابی:

co19  

برای طراحی از گلابی یک دایره کوچک را روی دایره بزرگ قرار می دهیم و خطوط کنار را به شکل منحنی بهم وصل می کنیم.

4

pear_sketch_by_hollowichigobanki

1645466 aks-golabi-pears-photos-17  BN3398 1645466

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.