آثار الهه عظیمی

آثار الهه عظیمی را در تصاویر زیر مشاهده می کنید. تنوع خطوط، ترکیب بندی مناسبی را در طراحی های زیر شاهد هستیم. شناخت مبانی هرهای تجسمی در چگونگی چیدمان خطوط بسیار مهم می باشد.

1 (6)

1 (5)

1 (4)

1 (3)

1 (2)

1 (7)

1 (1)

<<برای مشاهده سایر آثار کلیک کنید>>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.